Kassaregister

Vi hjälper dig att navigera alla lagar

Vad är ett kassaregister?

För att ditt företags försäljning ska omfattas av skyldigheten att registreras i ett kassaregister ska försäljningen ske mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort. Alla former av elektroniska betalningar, till exempel Swish, är enligt Skatteverket att jämställa med betalning med kontokort.

Detta är ett krav direkt ifrån skatteverket, för bolag som omsätter mer än 4 prisbasbelopp per år (ca. 200 000kr).

I Enklakassan erbjuds du att för 199kr/månad ex moms beställa ett molnbaserat kassaregister kopplat till en kontrollenhet godkänd av Skatteverket, allt i din mobil eller på din surfplatta.

Vi tar dessutom hand om bokföringen åt dig, om du kopplat ihop Enklakassan med Fortnox eller Visma.

Hur funkar växelkassan?

Om du har för avsikt att även ta emot kontanta medel i din butik måste en växelkassa anges. Det gör du vid dagens start, och Enklakassan påminner dig att göra det om du försöker göra en försäljning innan du lagt in växelkassan. Då fyller man i hur mycket kontanter som finns i kassan vid just det tillfället.

Växelkassa när en del av Z-rapporten/dagsavslut och ska därför stämma överens med växelkassan + dagensförsäljning i slutet av dagen. När du gör Z-rapporten så får du frågan om hur mycket kontanter det finns i kassan. Enklakassan jämför detta med hur mycket det borde finnas och berättar om det inte stämmer.

Du behöver bara tänka på växelkassa om du har ett aktivt Kassaregister och säljer kontant.

Hur funkar Kassaregistret i Enklakassan?

Kassaregistret finns i allt du gör i Enklakassan från att du aktiverat det. Vi registrerar alla köp, prisförändringar och dagsavslut i kassaregistret utan att du märker det.

När du aktiverar ditt Enklakassan kassaregsiter så måste det registreas hos Skatteverket. Skatteverket har ändrat sina regler (maj 2023) och kräver nu att företaget själva registrerar sitt kassaregister. I samband med uppsättning av kassaregistret så skickar vi ut ett mail med alla uppgifterna. När du är färdig med dagens försäljning så måste du dock göra ett dagsavslut, eller som det också kallas, skapa en Z-rapport. Appen vägleder och påminner dig om att göra denna, men om du vill hitta dit själv så hittar du det under Meny -> Rapporter -> Z-dagrapport. Tryck på "Skapa ny Z-rapport".

(bild)

Din Z-rapport behövs för din bokföring och du kan maila den till dig själv, eller låta oss bokföra den direkt mot Fortnox eller Visma.

Rapporter

Det finns ett par olika rapporter i ett kassaregister. Den som heter Z-rapport/dagsavslut är den du ska komma ihåg att göra i slutet av varje dag.

X-Rapport ser ut ungefär som en Z-rapport, men den avslutar inte dagens försäljning. Man kan tänka den som en sorts förhandsvisning av Z-rapporten.

Produkter är en rapport med alla produkter som finns i Kassan samt deras pris. Även produkter som tagits bort finns i denna lista.

Journalminne är en lång lista på alla affärshändelser som skett i systemet. Där har du alla köp, avbrutna köp, z-rapporter och förändringar av produkter med mera.